Rekonstrukcja ACL

Rekonstrukcja ACL

Dla przeciętnego człowieka skrót ACL jest obcym, jednakże większość z nas wie, co to jest więzadło krzyżowe przednie, a jest to dokładnie to samo. Więzadło krzyżowe przednie, zwane w skrócie ACL, jest to ten element naszego ciała, który łączy kość udową z piszczelą, zapobiegając i uniemożliwiając przemieszczanie się piszczeli do przodu. Bardzo ciekawe a zarazem istotne jest to, iż mechanizm ACL jest strukturą, która działa przy każdym z kątów zgięcia kolana. Jednym z częstych urazów, jakie dotykają ludzki narząd ruchu, jest uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego. Powstaje ono najczęściej w wyniku skręcenia kolana lub też niespodziewanego uderzenia w tylną część łydki. Następstwem takowej kontuzji, jest powstawanie krwiaka w obrębie stawu lub też ograniczenie jego ruchomości, chociażby ze względu na fakt blokowania i zakleszczania się kikuta więzadła. Wynikiem uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego jest niestabilność uszkodzonego kolana, które przejawia się nierzadko, tak zwanym ustępowaniem kolana. Jest to dolegliwość, którą nazwać należałoby schorzeniem poważnym, gdyż jego skutkiem może stać się uszkodzenie stawu kolanowego. Wspomniana niestabilność może się objawiać w różny sposób i mieć różny stopień nasilenia, jednakże pamiętać trzeba, iż jej następstwem nierzadko jest obniżenie komfortu funkcjonowania oraz brak możności uprawiania wielu rodzajów sportów, dlatego trzeba ją leczyć. Rekonstrukcja ACL polega na odtworzeniu uszkodzonego więzadła, najczęściej po przez wykorzystanie innych ścięgien, które montuje się do piszczeli i kości udowej specjalnymi kotwami. Dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskanie pełnej sprawności fizycznej, jednakże dopiero po zakończeniu leczenia i przeprowadzeniu pełnej rehabilitacji, mającej na celu nie tylko poprawę funkcjonalności, ale także wzmocnienie zrekonstruowanych...

Czytaj dalej
Rehabilitacja ortopedyczna

Rehabilitacja ortopedyczna

Urazy ortopedyczne są najczęściej bardzo długo gojącymi się przypadłościami. Wymagają nie tylko odpoczynku, dotkniętej kontuzją części ciała, ale także i rozpoczęcia procesu rehabilitacyjnego, po jej wyleczeniu. Każdy ze wspomnianych elementów, jest bardzo ważnym i każdy z nich składa się na cały proces leczenia, nierzadko decydując o jego sukcesie. Ze względu na fakt, iż kontuzje i urazy, którymi zajmują się lekarze ortopedzi, dotyczą układu szkieletowo-kostnego, dlatego też rehabilitacja opiera się na kompleksowych działaniach, często prowadzonych wielotorowo, których głównym celem jest przywrócenie pełnej, przedurazowej sprawności i zmierzają właśnie do osiągnięcia wspomnianego celu. Rehabilitacja ortopedyczna, dotyczy i ma zastosowanie w przypadku wielu dysfunkcji. Choroby dotykające kręgosłup, kończyny dolne i górne, poszczególne stawy poddawane mogą być terapii manualnej lub też mechanicznej. Treningi motoryczne, treningi czucia głębokiego, zwane propriocepcją, przeprowadzane także z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, który pozwala na stopniowe zwiększanie własnej sprawności. Rehabilitacja ortopedyczna to jednakże nie tylko nasze działania pourazowe, które podnosić mają naszą sprawność, po zakończonym, wcześniej zaleconym i przeprowadzonym już leczeniu. To także rodzaj stymulacji przygotowującej pacjenta do planowanego zabiegu operacyjnego, który ma na celu ogólną poprawę stanu pacjenta, umożliwiającego przeprowadzenie stosownego...

Czytaj dalej
Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja i proces rehabilitacyjny dotyczyć może nie tylko narządu ruchu, jest on także skierowany do osób, którzy w wyniku urazów, chorób czy też wad wrodzonych mają zaburzenia neurologiczne. Ideą, która przyświeca neurorehabilitacji, jest oczywiście przywrócenie lub też maksymalne poprawienie wszystkich funkcji, które zostały zaburzone lub też utracone w procesie chorobowym. Ze względu na fakt, iż coraz większa grupa osób dotknięta zostaje uszkodzeniami typu neurologicznego, dlatego też ten rodzaj rehabilitacji, jest kierunkiem bardzo ważnym, wymagającym dalszego rozwoju i zaangażowania nie tylko środków, ale także, a może przede wszystkim, osób zainteresowanych takowymi działaniami. W przypadku uszkodzeń neurologicznych, zaburzeniu podlegają różne funkcje organizmu, powodując, iż czasami nawet najprostsze czynności, bywają bardzo skomplikowanymi i trudnymi do wykonania. Ogólny stan organizmu i analiza zachodzących w nim zmian, dają możliwość stosowanego doboru odpowiednich form rehabilitacji, pozwalających nie tylko na zwiększanie sprawności i pokonywanie coraz to nowych barier i ograniczeń, jakie stawia przed nami własny organizm, ale także i zapobieganie dalszemu postępowi choroby, co jest oczywiście niezmiernie ważnym aspektem i znaczącym elementem rehabilitacji neurologicznej. Pamiętajmy, że ten rodzaj rehabilitacji to nie tylko leczenie ludzkiego ciała, to także nauka pokonywania trudności i przełamywania własnych barier, ale także i dbałość o własny rozwój i odnalezienie miejsca w...

Czytaj dalej
Artroskopia stawu biodrowego

Artroskopia stawu biodrowego

Biodro jest stawem, który zalicza się do kategorii kulistych, panewka, z której się składa, jest elementem miednicy, natomiast część kulista jest zakończeniem, głową kości udowej. Dzięki temu, iż obydwie z wymienionych powierzchni pokryte są chrząstką stawową, dlatego też ruchomość tego stawu jest bezbolesna i tak naprawdę możliwa. Niestety staw biodrowy narażony jest na różnego rodzaju uszkodzenia, powodujące nie tylko odczucia bólowe, ale także i ograniczenie ruchowe, w takich właśnie przypadkach wykonuje się zabieg artroskopii, czyli wziernikowania stawu biodrowego. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym i polega na wprowadzeniu, po przez niewielkie nacięcie, kamery oraz niezbędnych narzędzi, a następnie wykonanie właściwych zabiegów. Kwalifikacją do tego rodzaju zabiegów, są wszelkiego rodzaju uszkodzenia, polegające na rozerwaniu obrąbka stawowego, na powstawaniu ciał wolnych, które w znacznym stopniu mogą utrudniać poruszanie się, bądź też powstający zespół tarcia i syndrom trzaskającego biodra. To lekarz ortopeda, po wnikliwej analizie stanu pacjenta, kwalifikuje do tego rodzaju zabiegu, który jest oczywiście mniej inwazyjnym aniżeli klasycznie wykonywana operacja. W trakcie zabiegu lekarz chirurg ma możliwość wyrównania uszkodzonej powierzchni chrząstki, usunięcia wszelkiego rodzaju narośli lub ciał obcych, a także usunięcia zmienionej chorobowo błony maziowej. Dzięki temu, iż artroskopia stawu biodrowego nie jest mocno inwazyjnym zabiegiem, dlatego też rehabilitacja pozabiegowa jest znacznie szybszą, co ma przecież także olbrzymie znaczenie dla każdego z...

Czytaj dalej
Co to jest USG?

Co to jest USG?

Jednym z rodzajów badań zalecanych i wykonywanych przez lekarzy, w sytuacji problemów zdrowotnych, które dotykają tkanki miękkie naszego ciała, jest badanie ultrasonograficzne, zwane w skrócie USG. Najważniejszą cechą badania USG jest jego nieinwazyjność, możliwa dzięki wykorzystaniu fal ultradźwiękowych, które pozwalają na badanie oraz obrazowanie tkanek. Uzyskanie w wyniku badania, pełnego obrazu przekrojowego danej części ciała, jest podstawą tejże metody, metody diagnostyki obrazowej, która pozwala na uzyskanie nie tylko bardzo dokładnego obrazu, ale także nie wywołuje u pacjenta żadnych niemiłych odczuć. Funkcjonowanie maszyny przeznaczonej do wykonywania badań USG, polega na wysyłaniu z głowicy, a następnie zbieraniu, odbitych przez poszczególne tkanki naszego ciała, mechanicznych fal, które na zamontowanym monitorze zmieniane są w dokładny obraz. Niestety nie jest możliwe uzyskanie pełnego obrazu tkanek znajdujących się w miejscach wypełnionych powietrzem lub też znajdujących się pod osłoną kości, gdyż ultradźwięki tam się rozpraszają lub tez nie mają szansy przeniknięcia przez te struktury, powodując, iż badanie USG, dotyczyć może tylko miękkich tkanek, łatwo dostępnych oraz do badania pacjent musi być odpowiednio przygotowany. Wyniki badań w różny sposób prezentowane są na ekranie monitora. Mamy możliwość zobaczenia oglądanego obrazu w postaci obrazu 2D lub też 3D, ale także i w postaci wykresów, zestawów plamek obrazujących pożądaną cechę i budowę danego organu i jego funkcjonalność. Ultrasonograficzne badania mają swoje zastosowanie w wielu specjalnościach medycznych, poczynając już od anestezjologii, po przez kardiologię ginekologię, laryngologię, kończąc na...

Czytaj dalej
Skręcenie stawu skokowego

Skręcenie stawu skokowego

Jedną z najczęstszych kontuzji, jakie przydarzają się nam, zarówno tym dużym jak i małym, jest skręcenie stawu skokowego. Kontuzja jakże pospolita, jednakże dotkliwa i wymagająca długotrwałego leczenia. Postarajmy się, więc przybliżyć i tak naprawdę wyjaśnić, pojęcie skręcenia stawu skokowego, które jakże często przecież mylone jest ze zwichnięciem. Skręcenie stawu skokowego to tak naprawdę uszkodzenie znajdującej się tam torebki stawowej, które przekłada się także, na uszkodzenie wzmacniających więzadeł stawowych. Ze względu na stopień i poziom uszkodzeń powstających w obrębie stawu, skręcenia dzielimy na trzy podstawowe stopnie. Pierwszym z nich jest naciągnięcie więzadeł, skutkujące lekką bolesnością i tkliwością, a także i małym obrzękiem i krwiakiem. W przypadku, gdy wspomniane objawy są bardziej nasilone, mamy do czynienia z poważniejszym urazem, czyli ze skręceniem już drugiego stopnia. Trzeci, to przerwanie ciągłości znajdujących się w stawie więzadeł, które to uszkodzenie powoduje powstawanie dużej, lub nawet i bardzo dużej niestabilności stawu, obrzęku oraz znacznej bolesności. Leczenie urazu stawu skokowego, jakim jest skręcenie, polega przede wszystkim na stosowaniu okładów ochładzających, oraz maści redukujących opuchliznę i krwiste wybroczyny, oraz unieruchomienie stawu, z czego w przypadku cięższego lub też nawet i średniego skręcenia, polega na założeniu opatrunku gipsowego całkowicie niwelującego ruch w obrębie uszkodzonego stawu, pozwalając tym samym na jego...

Czytaj dalej
Strona 1 z 712345...Ostatnia »